15.5.09

β φάση - σχεδιασμός

Μετά το πέρας της δράσης της συγκομιδής της ελιάς και της μελέτης μας πάνω σε αυτήν και της επίδρασης της στη διαμόρφωση του αστικού εδάφους περνάμε στη δεύτερη φάση της διπλωματικής μας εργασίας. Σε αυτή θα ασχοληθούμε με τον επανασχεδιασμό της περιοχής μελέτης και συγκομιδής της ελιάς.

Προτείνουμε ενα τρόπο αστικής κατοίκησης όπου η φύση, η αυτοπαραγωγή [καλλιέργεια] και οι σχέσεις της κοινότητας παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Αποφεύγοντας έναν καθολικό και απόλυτο σχεδιασμό, αφήνουμε χώρο στους κατοίκους αλλά και στην ίδια τη φύση να διαμορφώσουν το αστικό περιβάλλον όπως αυτοί επιθυμούν επαναεφευρίσκοντας ανα πάσα στιγμή την ισοροπία μεταξύ τους.

Βασικοί άξονες του σχεδιασμού είναι α) η καλλιέργεια και η συγκομιδή της ελιάς αλλά και άλλων ειδών β) η επαναφορά της φύσης και των κύκλων της μέσα στο αστικό περιβάλλον και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσω αυτής [κάτοικος – αστικό έδαφος] γ) η σύσφιξη των δεσμών της κοινότητας [συλλογικότητα – παραγωγή δημόσιου χώρου] δ) η μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου και η προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, του ποδηλάτου και κυρίως του περπατήματος.


Για να τα κάνουμε όλα αυτά πρέπει πρώτα να αποτυπώσσουμε την υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής. Να καταγράψουμε και να ταξινομίσουμε τα φυτικά αποθέματα και την τοπογραφία της περιοχής μελέτης, τις υπάρχουσες υποδομές σε κτήρια και την κυκλοφοριακή κατάσταση του Χολαργού [χρήση αυτοκινήτου, μ.μ.μ].

Δεν υπάρχουν σχόλια: